Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kitab Suci

Dalam PB, Kitab Suci kadang-kadang bermaksud Juga digunakan untuk membawa erti atau (Luk 24:27,44).