Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Iman

Percaya kepada Allah dan patuh akan segala perintah-Nya. Iman yang tulen terserlah sebagai keinginan untuk diperkenankan Allah, dibangunkan oleh Roh Allah dalam hati, termasuk