Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Abraham

Abraham berasal dari Ur-Kasdim di Mesopotamia Selatan. Dia dipanggil Allah untuk mendiami Tanah Kanaan, kerana Allah ingin memateraikan suatu perjanjian dengannya di sana. Allah berjanji kepada Abraham bahawa seluruh dunia akan diberkati menerusinya. Allah telah menguji iman Abraham dengan memerintahkannya mengorbankan anaknya (Kej 22:1-19). Abraham menjadi leluhur bangsa Israel melalui anaknya, Ishak, dan bangsa Arab melalui anaknya, Ismael. Allah memberinya nama Abraham (ertinya lihat Kej 17:5) sebagai ganti nama Abram (ertinya ). Dia diakui sebagai bapa (Rm 4:11).