Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yohanes 16

A A A
Alkitab Versi Borneo
3Perkara ini akan dilakukan oleh mereka, kerana mereka belum mengenal baik Bapa mahupun Aku.