Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yesaya 40

A A A
Alkitab Versi Borneo
9Naikilah gunung yang tinggi,

wahai engkau yang membawa khabar baik ke Sion!

Angkatlah suaramu kuat-kuat,

wahai engkau yang membawa khabar baik ke Yerusalem!

Angkatlah suaramu, jangan takut!

Katakanlah kepada kota-kota Yehuda,

"Lihat, itu Allahmu!"

10ALihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan,

dan dengan tangan-Nya Dia akan berkuasa.

Lihat, pahala yang dibawa-Nya bersama,

dan ganjaran-Nya ada di hadapan-Nya.

11BDia menggembala kawanan domba-Nya seperti seorang gembala.

Dia mengumpulkan anak domba dengan tangan-Nya

dan mendukung mereka rapat ke dada-Nya.

Dia akan membimbing induk-induk domba yang menyusu dengan lembut.