Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Matius 21

A A A
Alkitab Versi Borneo
14Selepas itu, orang yang buta dan yang tempang datang mendapatkan Yesus di Bait Suci, lalu Dia menyembuhkan mereka. 15Tetapi apabila ketua imam dan ahli Taurat melihat segala mukjizat yang dilakukan-Nya, dan kanak-kanak berseru di dalam Bait Suci, "Hosana bagi Anak Daud!" mereka berasa marah.

16AMereka berkata kepada Yesus, "Kamu dengarkah apa yang dikatakan mereka?"

Yesus menjawab, "Ya, belum pernahkah kamu baca, 'Daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu,

Engkau telah menyediakan puji-pujian.' "