Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Maleakhi 4

A A A
Alkitab Versi Borneo

Hari Tuhan akan tiba

1"Sesungguhnya, hari itu akan datang, menyala-nyala seperti relau. Semua orang yang angkuh dan setiap orang yang melakukan kefasiqan akan menjadi seperti tunggul jerami. Hari yang mendatang itu akan menghanguskan mereka," demikianlah firman Tuhan alam semesta, "tanpa meninggalkan akar dan cabang. 2Tetapi bagi kamu yang takut kepada nama-Ku, matahari yang penuh perbenarani akan terbit dengan membawa kesembuhan pada sayapnya. Sebagaimana anak lembu dari kandangnya, kamu akan keluar sambil melompat-lompat. 3Kamu akan menginjak-injak orang fasiq. Pada hari Aku bertindak itu, mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu," demikianlah firman Tuhan alam semesta.

4"Ingatlah hukum Taurat iaitu segala ketetapan dan peraturan yang diperuntukkan bagi semua orang Israel yang Kusampaikan melalui hamba-Ku Musa di Horeb.

5ASesungguhnya, Aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia, sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. 6Dan dia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada bapa mereka, supaya Aku tidak datang dan mengazabkan bumi dengan kemusnahan yang mutlak."