Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Korintus 2

A A A
Alkitab Versi Borneo
14Tetapi syukur kepada Allah yang sentiasa memimpin kami ke arah kemenangan dalam Kristus, dan melalui kami menyebarkan keharuman pengenalan-Nya di merata-rata; 15kerana kepada Allah kami adalah keharuman Kristus dalam kalangan mereka yang berada di jalan keselamatan dan mereka yang berada di jalan kebinasaan. 16Bagi yang berada di jalan kebinasaan, kami seperti bau daripada maut yang membawa maut, manakala bagi yang berada di jalan keselamatan, kami seperti bau daripada hidup yang membawa hidup. Siapakah yang sanggup melaksanakan tugas sedemikian? 17Kami tidak seperti sebilangan besar orang yang mencari keuntungan daripada firman Allah; sebaliknya, kami berhati ikhlas. Sebagai utusan Allah, kami berkata-kata atas nama Kristus dengan penuh tanggungjawab di hadapan Allah.