Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1 Yohanes 2

A A A
Alkitab Versi Borneo

Anak-anak Allah

28Sekarang pun, hai anak-anakku, kamu harus tetap di dalam-Nya, supaya apabila Dia datang kelak, kita dapat menghadap-Nya dengan berani, tanpa rasa malu. 29Jika kamu tahu bahawa Dia itu benar, maka kamu harus tahu bahawa orang yang melakukan apa yang benar, lahiri daripada Allah.

1 Yohanes 3

A A A
Alkitab Versi Borneo
1AKetahuilah betapa kasihnya Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah! Dan sememanglah begitu! Sebabnya dunia ini tidak mengenal kita ialah kerana dunia ini tidak mengenal Allah. 2Sahabat-sahabat yang kukasihi, sekarang ini kita anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahawa apabila Kristus datang, kita akan menjadi seperti-Nya, kerana kita akan melihat-Nya dalam keadaan-Nya yang sebenar. 3Sesiapa yang menaruh harapan ini kepada Kristus akan memelihara dirinya supaya suci, sebagaimana Kristus itu suci.